Duurzame inzetbaarheid & preventie

Als medewerkers vanuit hun talent werken, levert dit meer creativiteit, bevlogenheid en betrokkenheid op. Tegelijkertijd moet er door vergrijzing en ontgroening steeds meer met minder mensen gebeuren.  Alle reden om als werkgever alert te blijven dat medewerkers vitaal, gemotiveerd, vakbekwaam en productief blijven.

Zorgbox Brabant heeft haar dienstverlening daarom de laatste jaren sterk uitgebreid en zijn wij ons steeds verder gaan ontwikkelen op het gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid. Vanuit onze jarenlange ervaring blijkt o.a. dat het in een vroeg stadium inzetten van interventies kan zorgen dat de duur van het arbeidsverzuim verkort wordt.

medical-appointment-doctor-healthcare.jpg

Duurzame inzetbaarheid

Goed duurzaam inzetbaarheidsbeleid vertaalt zich in een aantal concrete uitkomsten zoals productiviteit, tevredenheid en betrokken medewerkers en een afname van het verzuim. Zorgbox Brabant kan met behulp van jobcoaching meer inzicht bieden in het functioneren van medewerkers, de belasting die het werk bij medewerkers met zich mee brengt en daarnaast de eventuele risico’s op uitval en de interventies die hier op kunnen volgen in kaart brengen.

Preventie

Als er sprake is van een ziekmelding ten gevolge van loonbaanproblematiek kan Zorgbox Brabant werkgevers ondersteunen om langdurige periode van arbeidsongeschiktheid (inclusief alle bijbehorende re-integratieverplichtingen) te voorkomen door al aan de beginperiode van verzuim kortdurende interventies in te zetten. Hiermee voorkomen we dat de drempel om terug te keren naar werk steeds hoger wordt. Tijdens de interventie is er aandacht voor de reden van uitval, we maken inzichtelijk waar de problematiek ligt en leggen de focus om de medewerker op een gezonde manier terug te laten keren naar de werkomgeving.

Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Maak dan gebruik van de  trajecten van Zorgbox Brabant.

Voor leidinggevenden:

  • Begeleiding instroom arbeids beperkten
  • Schuldenproblematiek herkennen bij medewerkers
  • Effectief communiceren bij verzuimgesprekken

Voor medewerkers:

  • Vitaliteit: energiek zijn en blijven
  • Sterk in je werk
  • Van Werk naar Werk