Re-integratietrajecten

Voor gemeenten en UWV voert Zorgbox Brabant re-integratie- en maatwerktrajecten uit voor diverse doelgroepen zoals Wajong, en de participatiedoelgroep. Onze intensieve begeleiding is gericht op activering. We trainen werknemersvaardigheden om kandidaten voor te bereiden op de arbeidsmarkt, doen samen met de kandidaten een arbeidsmarktverkenning waarbij het zelfbeeld vertaald wordt naar reële beroepswens om tot een helder zoekprofiel te komen en maken gebruik van stages en werkervaringsplekken om kandidaten werkfit te maken.

Voor kandidaten plaatsbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt zetten we jobhunting en/of jobcarving in om hen te bemiddelen en begeleiden naar werk, samen met de kandidaten doen we een vacaturesearch en bereiden we ze voor op sollicitatiegesprekken, op zoek naar een passende werkplek met als doel dat de plaatsing duurzaam wordt. Door middel van jobcoaching begeleiden we de kandidaten intensief na plaatsing om uitval te voorkomen.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een traject bij Zorgbox Brabant vanuit het UWV of je gemeente, neem dan vrijblijvend contact met ons op.