Social return

Social Return wordt ingezet om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kan bij aanbestedingen verplicht gesteld worden. Social Return sluit aan bij de gedachte van Zorgbox Brabant; iederéén doet mee! Er zijn tal van mogelijkheden om als werkgever iets te betekenen voor de arbeidsparticipatie. Werk staat daarbij voorop.

Door een bijdrage te leveren door middel van werkervaringsplekken, stages of betaalde arbeid, worden betere kansen geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social Return is altijd maatwerk. Zorgbox Brabant adviseert en ondersteunt werkgevers bij het inzetten van sociale activiteiten. Door Social Return investeren werkgevers in inclusief werkgeverschap,  dit geeft een maatschappelijk gezicht. Zorgbox Brabant denkt met werkgevers mee over passende werkplekken voor medewerkers met een beperking, werven geschikte kandidaten en bieden begeleiding en coaching aan deze medewerkers.