Zorg en WMO

Zorgbox Brabant biedt dagbesteding, activering en begeleiding en werkt vanuit de gedachte “iederéén doet mee”, want alle mensen maken volwaardig deel uit van de samenleving en kunnen naar vermogen participeren in de samenleving. Meedoen is de norm, werken het middel en waar mogelijk het doel!

We bieden een programma gericht op zorg aan en activering van de kandidaat. Volgens een aantal vaste stappen doorloopt iedere kandidaat zijn/haar eigen traject op basis van de door hem/haar zelf gestelde doelen opgesteld in een persoonlijk leerplan. Doelstellingen zijn persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van de zelfredzaamheid, activering en actiebereidheid van de kandidaat en het bevorderen van de kwaliteit van leven.

Onze coaches werken aan een goede werkrelatie met de kandidaat, beoordelen welke vaardigheden op welke manier getraind kunnen worden en zetten waar nodig en mogelijk familie, vrienden of buren van de klant in om belemmeringen voor participatie te ondervangen. Als er geen mogelijkheden in het netwerk zijn, wordt gekeken naar mogelijkheden met vrijwilligers(organisaties) of, indien als dit geen optie blijkt, professionele ondersteuning door een netwerkpartner van Zorgbox Brabant in directe omgeving van de kandidaat.

Op deze manier kunnen onze coaches zich optimaal richten op hun core doelstelling: duurzaam meedoen in de samenleving door het vinden en behouden van (arbeidsmatige) dagbesteding en/of werk. Onze coaches begrijpen de taal van de kandidaten maar spreken ook de taal van de werkgevers en bedrijfsleven en vormen hierdoor een schakel tussen kandidaten en werkgevers.

Zorgbox Brabant is te bereiken via:
31682782691 (Eindhoven)
31616918246 (Dommelvallei)