Kwaliteit

Zorgbox Brabant neemt de kwaliteit van haar dienstverlening heel serieus. De kernwaarden die daar leidend in zijn:

  • Open en transparante communicatie
  • Respect voor privacy
  • Betrouwbare en deskundige hulp
  • Correcte houding naar cliënt

Om de dienstverlening te toetsen aan deze normen, voeren wij regelmatig een clienttevredenheidsonderzoek uit onder onze cliënten en relaties. Uiteraard horen wij ook graag uw mening buiten deze onderzoeken om.

Cliënttevredenheid

Zorgbox brabant  laat jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De mogelijkheid bestaat ook voor cliënten om op zorgkaartnederland.nl een waardering over de geleverde zorg achter te laten.

Wij bevelen het gebruik van de zorgkaart van harte aan en zijn blij met de waarderingen die worden geplaatst en pakken eventuele aandachtspunten direct op.

zorgkaartnederland.jpg

Cliëntenraad

In de Wmo en de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) is vastgesteld dat iedere thuiszorgorganisatie moet beschikken over een cliëntenraad. Deze raad behartigt het belang van de cliënten. De raad brengt adviezen uit over kwaliteitsverbeteringen en zij houden in de gaten of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Ook binnen Zorgbox Brabant is een cliëntenraad opgezet. Zij zijn op de hoogte van de uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek en naar aanleiding van de uitkomsten geeft de raad een advies aan Zorgbox Brabant waarover zij vervolgens samen afspraken maken. Het is dus belangrijk dat een dergelijke raad bestaat. Wanneer u zitting neemt in de cliëntenraad kunt u, twee maal per jaar tijdens een bijeenkomst, meedenken en meepraten over Zorgbox Brabant.